SONORA (MS),

SONORA| Prefeto Enelto Ramos prorroga prazo para aposentados e pensionistas quitarem IPTU