SONORA (MS),

PM REAGE A ASSALTO E MATA MENOR A TIROS NO LITORAL DE SP